De School

Emmy Bertholdschool FO ressorteert onder het schoolbestuur SCOEBG. SCOEBG staat voor Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente.
De school is vernoemd naar zuster Berthold, een zendeling van Duitse afkomst, die naar Suriname ging voor zendingswerk. Zij werd de eerste kleuterleidster van de E.B.G. te Paramaribo. Ruim 30 jaar leidde ze deze school in Suriname. Zuster Berthold heeft veel gedaan voor het kleuteronderwijs in Suriname, vandaar de eer aan haar naam. De school groeide snel. Dit bracht met zich mee dat de school met meer klassen werd uitgebreid. 

Het belangrijkste kenmerk in onze missie en visie is ons christelijk geloof, gestoeld op de principes van de Evangelische Broeder Gemeente. Dit vormt de basis waarop ons onderwijs verzorgd wordt. Vanuit deze principes werken wij aan de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. Het vergaren van kennis, het aanleren van vaardigheden en talentenontwikkeling vormen tezamen met onze principes een eenheid.

Emmy Bertholdschool FO is een school dat investeert vanuit het christelijk achtergrond, waar er aandacht is voor zowel cognitieve onderwijsactiviteiten als creatieve culturele activiteiten, zelfstandigheid, normen en waarden. 

De school zorgt dat er goede samenwerking is tussen leerkracht, leerling en ouders waar we met respect met elkaar omgaan.

We gaan voor een school waar er hoog kwaliteitsonderwijs op zowel cognitief als sociaal culturele gebieden wordt aangeboden met ondersteuning van digitale mogelijkheden. De leerling wordt voorbereid voor zijn participatie in de samenleving later, door gebruik te maken van moderne onderwijsmethodieken en materialen die aan zijn onderwijsbehoeften aansluiten. Onze christelijke identiteit is zichtbaar binnen de school en herkenbaar in de omgang en samenwerking met de leerlingen, leerkrachten en ouders waar men zich geliefd, geborgen, gehoord en gezien voelt.

Visie

Pedagogisch Klimaat

Een basisvoorwaarde voor kinderen om tot leren en ontwikkeling te komen is een goed pedagogisch klimaat. Zowel de leerlingen als het team moeten zich goed, veilig en geborgen voelen op school. Om dit te bereiken besteden we veel aandacht aan de waarden en normen vanuit onze christelijke identiteit. 

Deze kernwaarden en regels vormen het kader van de manier waarop wij met elkaar omgaan binnen en buiten de school. Dit geldt voor de leerlingen, leerkrachten en ouders waarbij we ervan uitgaan dat de volwassenen het goede voorbeeld geven. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettig en goed schoolklimaat.

Regels

Wij hebben algemene regels die voor iedereen gelden binnen de school. Hiernaast kennen wij ook de klassenregels die zichtbaar zijn in de klassen. Deze worden door de leerkracht besproken met de leerlingen. 

Meer weten over onze regels?

Inschrijving

Voor alles omtrent de inschrijving verwijzen wij u naar onze inschrijfpagina. Mocht u meer informatie wensen kunt u gerust contact met ons opnemen.

Adres

Goeroeboeroeweg 2

Email

ebgschoolbestuur@scoebg.org

Nummer

+5999 462-7673

Email

scoebg.org

Emmy Berthold School

Copyright © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL