De 8 Educatiegebieden

Zowel mondelinge als schriftelijke taal (Luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid).

Nederlands, Papiamentu, Engels en  Spaans.
Papiamentu wordt als vak gegeven vanaf groep 3.

Engels en Spaans worden 1x per week gegeven in de groepen 7 en 8.

Tellen, getalbegrip, bewerkingen, meten, meetkunde.

Relatie van de mens en zijn gemeenschap en de wereld.
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Maatschappijleer.

De mens in samenwerking met de natuur en techniek.
Kennis der Natuur, Biologie, Scheikunde en Natuurkunde.

Kunst en expressie.
Muziek, Handvaardigheid, Tekenen, Drama en Dans

Het gezond leven en bewegen.

Het proces dat een kind leert leven en meeleven met anderen. 

Het kind vormt zijn zelfbeeld en het beeld van anderen.  

Vaardigheden voor het begrijpen van emoties en leren ermee om te gaan, de gevoelens uiten, omgangsregels, zelfrespect en respect voor anderen

Vertrouwd raken met de bijbelse verhalentraditie en christelijke feestdagen.

Het ervaren van het geloof in God en wat het ook kan betekenen voor een ander.

Adres

Goeroeboeroeweg 2

Email

ebgschoolbestuur@scoebg.org

Nummer

+5999 462-7673

Email

scoebg.org

Emmy Berthold School

Copyright © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL