De Schoolorganisatie

De Schooltijden

7.25

De eerste bel gaat

De eerste bel geeft aan dat de lessen na 5 minuten starten.

7.25
7.30

De lessen beginnen

Als de leerlingen op school komen gaan ze direct naar hun klas. Als de klassenleerkracht er nog niet is, gaan de leerlingen op de bank voor hun klas zitten wachten.

7.30
12.30

De School gaat dicht

De school sluit om 12.30. Er is toezicht tot 12.45u. Hierna is er geen toezicht meer. U als ouder bent verantwoordelijk voor uw kind. 

12.30

Het brengen en ophalen van leerlingen

Brengen:
 • De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan bij de achteringang, bij de kleuterafdeling, naar binnen en worden hier opgehaald.
 • De ouder (1, voorzien van een mondkapje) zet de leerling af bij de bank op het plein en verlaat het plein onmiddelijk.
 • De leerling loopt op een seintje van de klassenleerkracht naar de klas. 
Ophalen:
 • De leerlingen van de groepen 1 en 2 blijven in de klas.
 • De ouder (voorzien van een mondkapje) gaat binnen tot bij de bank.
 • Bij het zien van de ouder door de klassenleerkracht, laat zij de leerling naar de ouder toelopen.
Brengen:
 • De leerlingen van de groepen 3a, 3b en 4, gaan bij de zij ingang naar binnen en krijgen aanwijziging/volgen de route om naar de klas te lopen.
Ophalen:
 • De leerlingen van groep 3a en groep 4 zitten op de bank bij de zij uitgang. 
 • De leerlingen van groep 3b blijven in de klas. Bij het zien van de ouder krijgt de leerling toestemming om naar de ouder toe te lopen.
Brengen:

De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan bij de vooringang naar binnen en krijgen aanwijziging/volgen de route naar de klas.

Ophalen:

Bij het zien van de ouder krijgt de leerling toestemming om naar de ouder toe te lopen.

 • De leerlingen van groep 5 zitten op de bank voor de klas.
 • De leerlingen van de groepen 6 zitten op de bank bij de hal.
 • De leerlingen van de groepen 7a en 7b zitten op de banken bij de overdekte.
 • De leerlingen van groep 8 zitten op de bank voor de klas.

Op tijd op school

Het is zeer belangrijk dat uw kind op tijd op school is. De lessen beginnen om 7.30u. Leerlingen die na 7.30u binnen komen zijn te laat. Wanneer een leerling regelmatig te laat is (meer dan 3 keer per maand), wordt de betreffende leerling/ouder aangesproken door de leerkracht en krijgt de leerling een  te laat briefje . Wanneer de leerling ondanks de waarschuwing te laat blijft komen, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de schoolleiding. Mocht de situatie hetzelfde blijven, dan wordt het te laat komen van de leerling gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim leerlingen

Bij afwezigheid van de leerling, dient u de school op de hoogte te stellen en uw kind moet de eerstvolgende schooldag een briefje inleveren bij de klassenleerkracht met reden van verzuim. 

Tijdens schooldagen is het niet toegestaan om met uw kind op vakantie te gaan. Indien een leerling in èèn maand langer dan 5 dagen verzuimt, is de school verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen van het verzuim. De leerplichtambtenaren hebben de bevoegdheid om de reden van het verzuim na te gaan en de nodige maatregelen te treffen om het verzuim van leerplichtige leerlingen te voorkomen.

Leerplicht

De Leerplichtlandsverordening en de leerplichtverordening Curaçao bestaan uit een omschrijving van regels betreffende de verplichting van ouders/voogden om:

      A. Zijn/haar kind(eren) in te schrijven op een school;

      B. Ervoor zorg te dragen dat het kind alle dagelijkse lessen volgt.

Vrijstelling van leerplicht

 1. De ouder/voogd van de leerling richt het verzoek, omkleed met redenen (en waar van toepassing officiële uitnodigingen bijgevoegd), aan de directeur van de school;
 1. De directeur beoordeelt het verzoek en bepaalt of het verlof verkregen kan worden wegens bijzondere omstandigheden;
 1. De ouder/voogd legt het verzoek, voorzien van de beslissing van de directeur van de school, voor aan de leerplichtambtenaar bij de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap te Bon Biní Business Center, Schottegatweg Oost; 
 1. De leerplichtambtenaar legt de beslissing vast in een officiële vrijstellingsdeclaratie

Schooluniform

De leerlingen van de Emmy Bertholdschool FO, dragen een schooluniform dat bestaat uit een gele poloshirt met het logo van de school erop. 

De meisjes: een donkergroene geruite broekrok.

De jongens: een donkergroene geruite korte broek. 

De leerlingen dragen volledig zwarte schoenen/kedsen met lichtgele sokken.

Op de dag dat de leerling gymles (bewegingsonderwijs) heeft, komt de leerling naar school gekleed in zijn/haar gymkleding die bestaat uit een wit gym T-Shirt met het schoollogo erop en een donkerblauwe korte broek, zwarte schoenen/sportschoenen en witte sokken.

Schoolvakantie 2021-2022

Grote vakantie2 t/m 11 augustus 20218
Tussen vakantie4 t/m 8 oktober 20215
Dia di pais Korsou 10 oktober 0
Kerstvakantie20 december 2021 t/m 5 januari 202213
Kinderkarnaval21 februari 20221
Grote karnaval28 februari t/m 4 maart 20225
Paasvakantie13 april t/m 22 april8
Koningsdag27 april 20221
Dag van de arbeid1 mei 2022 0
Extra vrije dag2 mei 20221
Hemelvaartsvakantie26 en 27 mei 20222
Dag van de vlag2 juli 20221
Grote vakantie7 juli t/m 29 juli 202217

Rechten en Plichten

Iedereen heeft rechten die men moet respecteren. Daarnaast zijn er plichten die de rechthebbende moet naleven of nakomen. Dit brengt de interactie in balans.  Voor meer informatie omtrent de rechten en plichten die wij hanteren druk op de knop hieronder.

Klachten

Voor alles omtrent onze klachten kunt u de wegpagina van ons schoolbestuur bezoeken.

Adres

Goeroeboeroeweg 2

Email

ebgschoolbestuur@scoebg.org

Nummer

+5999 462-7673

Email

scoebg.org

Emmy Berthold School

Copyright © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL