Het Onderwijs

Het Funderend Onderwijs

Het Funderend Onderwijs omvat 8 leerjaren voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, onderverdeeld in 2 cycli:

CycliGroepLeeftijd
Cyclus 1 Groep 1 tot en met groep 4 4 – 8 jaar
Cyclus 2Groep 5 tot en met groep 88 – 12 jaar

De 8 educatiegebieden

Het onderwijs (curriculum) dat wordt gegeven is onderverdeeld in 8 educatiegebieden. 
Voor meer informatie druk op de onderstaande knop.

Instructietaal

De instructietaal is Nederlands. De kleuters (groep 1 leerlingen) worden voor zover mogelijk opgevangen in hun moedertaal. Stapsgewijs gaat de leerkracht over naar de Nederlandse taal als instructietaal

Huiswerk

De leerlingen krijgen huiswerk mee ter ondersteuning van de gegeven lesstof. Het leerwerk wordt vroeg van te voren gegeven, zodat de leerling voldoende ruimte heeft om te studeren.

Toetsen

Per trimester krijgt de leerling een aantal toetsen om de vaardigheid en kennis te meten. De toetsen kunnen zowel schriftelijk, mondeling of praktisch (opdracht) zijn.

Technisch (niveau) lezen

Technisch lezen wordt 3x per schooljaar getoetst. In het Nederlands wordt het AVI (Analyse van Individualiseringsvormen) genoemd. In het Papiaments is het AFI (Análisis di Formanan di Individualisashon).

Rapport

Een schooljaar bestaat uit 3 trimesters. Aan het eind van elke trimester wordt er een rapport uitgegeven: 1ste rapport in december 2021, 2de rapport in maart 2022, 3de rapport in juli 2022.

Overgangsnormen

De overgang naar het volgende leerjaar of doubleren, wordt bepaald door de leerresultaten volgens de overgangscriteria.
Meer info

Onderwijskundig rapport

Bij het verlaten van de school krijgt de leerling een onderwijskundig rapport mee voor de volgende school. Hierin staan de algemene gegevens van de leerling, werkhouding, gedrag, ontwikkeling enz.

Schorsing en verwijdering

Schorsing en verwijdering gebeurt zelden op school. Waarschuwingsbrieven worden gegeven bij gedrag dat niet geaccepteerd wordt binnen de school. 

In gevallen dat de rechten van andere leerlingen en leerkrachten worden geschaad (onveilige situatie) en/of na het geven van 3 waarschuwingsbrieven, kan de leerling geschorst worden voor maximaal 3 dagen. 

De procedure (volgens de onderwijswetten) voor verwijdering van de leerling, kan in werking worden gesteld. 

Het bevoegd gezag van een school heeft de bevoegdheid leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. De uitvoering hiervan wordt overgedragen aan de schooldirecteur.

Adres

Goeroeboeroeweg 2

Email

ebgschoolbestuur@scoebg.org

Nummer

+5999 462-7673

Email

scoebg.org

Emmy Berthold School

Copyright © 2023 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL