De Overgangsnormen

Om door te stromen naar het volgend leerjaar moet de leerling voldoende scoren op de 4 hoofdonderdelen:

 1. Taal, Geletterdheid en Communicatie
 2. Rekenen en Wiskunde
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 4. Motoriek

Als de scores matig zijn wordt het een bespreekgeval. Bij onvoldoende scores krijgt de leerling verlenging.

Hoofdvakken:

 • Nederlandse taal
 • Technisch lezen
 • Rekenen
 • Schrijven

3 of 4 hoofdvakken moeten een voldoende zijn (5,5 of hoger).

De hoofdvakken zijn:

 • Nederlandse taal
 • Papiamentu
 • Technisch lezen
 • Rekenen

3 of 4  hoofdvakken moeten een voldoende  (5,5 of hoger).

De hoofdvakken zijn:

 • Nederlandse taal
 • Papiamentu
 • Technisch lezen
 • Rekenen

3 of 4  hoofdvakken moeten een voldoende (5,5 of hoger).

2 hoofdvakken voldoende (5,5 of hoger) en een gemiddelde van 6 of hoger voor: Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kennis der Natuur.

De hoofdvakken zijn:

 • Nederlandse taal
 • Papiamentu
 • Technisch lezen
 • Rekenen

3 of 4  hoofdvakken voldoende (5,5 of hoger).

2 hoofdvakken voldoende (5,5 of hoger) en een gemiddelde van 6 of hoger voor: Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kennis der Natuur.

De hoofdvakken zijn:

 • Nederlandse taal
 • Papiamentu
 • Rekenen

2 of 3  hoofdvakken voldoende (5,5 of hoger).

2 hoofdvakken voldoende (5,5 of hoger) en een gemiddelde van 6 of hoger voor: Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kennis der Natuur.

Indien een leerling niet voldoet aan de overgangscriteria zal de leerling doubleren.